آگاهی از مفاهیم اقتصادی مالی در دنیای امروزی که تکنولوژی بشدت در حال پیشرفت است و مردم به سمت بازارهای نوظهوری مانند بازار سهام روی می آورند، یک لزوم است.

مفاهیم مالی و اقتصادی و بکار گیری آن ها در جامعه ی امروزی بطور ناخودآگاه جزئی از نیازهای تقریبا ضروری افراد شده است. با گسترش ابزارها و نهادهای مالی و توسعه علوم مرتبط، نیاز به آموزش بیش از پیش احساس میشود.

در این راستا تیم متخصص بورما بزودی دوره ها و کارگاه های آموزشی را در زمینه های مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری برگزار خواهد کرد.

قسمتی از برنامه های آتی آموزشی بورما به شرح ذیل است:

  1. آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
  2. مدیریت مالی (مقدماتی و پیشرفته)
  3. اقتصاد خرد و کلان
  4. تحلیل بنیادی
  5. تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)
  6. مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
  7. و…