در سایت بورما میتوانید از تحلیل های رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید همچنین با یادداشت گذاری و البته تماس با ما تحلیل ها و امور درخواستی خود را مطرح کنید.

همچنین در تلاش هستیم تا بزودی دوره های عمومی و خصوصی آموزش سرمایه گذاری در بورس، آموزش مفاهیم مالی اقتصادی و سرمایه گذاری را در قالب کلاس های عمومی و خصوصی برگزار کنیم.

با بورما باشید