گفتگو با میلیونرها – آنتونی رابینز – دانلود رایگان

در این فایل صوتی ضمن مصاحبه با تونی رابینز، وی در راستای ارتقای شخصیت و فعالسازی قدرت درونی انسان، راهکارهای بسیار مفید و پر انرژی را ارائه می دهد که با فراگیری آنها می توان بنوعی موانع سد راه موفقیت را از پیش رو برداشت و با تمرین های مکرر به موفقیت دست یافت.

گوش فرادادن و عمل به صحبت های تونی رابینز بسیار مورد تاکید می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.