سنگین ترین ریزش های ۱۳٫۲٫۱۴۰۰

شاخص کل با افت 13590 واحدی (1.15- درصد) به 1,167,072 واحد رسید. در بازار امروز 95 درصد از نمادها در دامنه منفی قرار داشتند و 82 درصد از نمادها نیز کار خود را با صف فروش به پایان رساندند.

در چنین شرایطی، برخی از نمادها با توجه به افشای الف یا مجامع عمومی عادی سالیانه، بدون دامنه نوسان بازگشایی شدند و ریزش های سنگینی را تجربه کردند.

نماد قجام پس از لغو مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده صاحبان سهام و افشاي اطلاعات بااهمیت، بدون دامنه نوسان بازگشایی شد و افت 52 درصدی را نسبت به آخرین قیمت معاملاتی خود تجربه کرد.

این نماد از سقف قیمتی خود در  1800 تومان، افت 56 درصد داشته است و در صورت ادامه کاهش قیمت، محدوده 650 تومان حمایت مهمی برای آن محسوب می شود.

نماد کدما که بعد از افشای اطلاعات الف بدون دامنه نوسان بازگشایی شد، افت 35 درصدی را نسبت به آخرین قیمت معاملاتی خود تجربه کرد.

این نماد از سقف قبلی خود در محدوده 3300 تومان، افت 70 درصدی داشته است و بعد از بازگشایی هم با صف فروش مواجه شد.

در صورت ادامه ریزش، محدوده 7500 تومان، حمایت بعدی برای آن محسوب می شود.

نماد کفپارس نیز بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، بدون دامنه نوسان بازگشایی شد و نسبت به روز معاملاتی قبل 29 درصد کاهش قیمت داشت.

از سقف قبلی خود در محدوده قیمت 1600 تومان، تا کنون حدود 79 درصد ریزش را تجربه کرده است.

در صورت ادامه ریزش، باید ببینیم محدوده 250 تومان می تواند مانع ریزش بیشتر قیمت شود یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.