تحلیل هفتگی شاخص منتهی به 1399/10/03

بازار بورس ایران طی روزهای اخیر روند نوسانی ولی البته با فشار فروش غالب در سهام شاخص ساز روبرو بود. بطوری که در هفته گذشته شاهد اصلاح شاخص سازها از جمله شستا بودیم.

این تحلیل و روند را میتوان در حرکات شاخص مشاهده کرد که کار خود را از عدد 1444 هزار واحد شروع کرده و اخر هفته در 1447 هزار واحد ارام گرفته است که البته این روند نوسانی با ثبات بخاطر ورود حج نقدینگی قابل توجهی به سهام کوچک بوده است.

ورود پول و استقبال از سهام کوچک بازار را میتوان در شاخص هم وزن مشاهده کرد جاییکه 445 هزار واحدی شروع کرده و در 468 هزار واحد بکار خود پایان داده است. در واقع شاخص هم وزن گویای این موضوع این است که اگر از اندازه شرکتها در شاخص سازی چشم پوشی کنیم، میبینیم که شاخص رشد نسبی را تجربه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.